Komplexní onkologické centrum / Fakultní nemocnice Olomouc

Informace o CRS a HIPEC

Na tomto místě získáte základní informace o peritoneální karcinomatóze a možnostech její terapie.

Pro bližší informace využijte kontaktní formulář či odkaz kontakt.

Co je peritoneální karcinomatóza?

Celá řada nádorů pochází z intra nebo extraabdominální části břišní dutiny, nebo postihuje a metastazuje do útrobní nebo nástěnné pobřišnice (viscerálního a parietálního peritonea, výstelky dutiny břišní). Tato heterogenní skupina nádorů se označuje jako povrchové peritoneální nádory, či peritoneální karcinomatóza (anglicky „peritoneal surface malignancy“). Prognóza těchto nádorů je vážná a paliativní léčba byla dlouho jedinou možnou metodou léčby. Nicméně v roce 1980 prof. Sugarbaker z Washingtonu rozvinul a prokázal význam cytoredukční chirurgie (tedy chirurgického výkonu s cílem maximálně zmenšit objem nádoru dutiny břišní) a následné hypertermické intraperitoneální chemoterapie („HIPEC“). Význam této metody byl ve světě opakovaně prokázán a dále rozvinut. Tuto metodu v České republice v devadesátých letech 20. století zavedl prof. Antoš ve Fakultní nemocnici v Praze na Bulovce.

Co je cytoredukční chirurgie a HIPEC?

Jedná se o složitý chirurgický výkon, jehož cílem je dosažení maximálního možného odstranění nádorové masy dutiny břišní, zahrnující kompletní odstranění peritonea (pobřišnice), omenta (velké i malé předstěry břišní), odstranění kapsuly jater a nádorových náletů na povrchu střeva a jeho závěsů, často s nutnou resekcí nejvíce postižené části tenkého či tlustého střeva. Pokud je nutná více jak jedna resekce, pak k dosažení bezpečnosti zakládá se přechodná ilestomie (vývod střeva na stěnu břišní) k zajištění klidného hojení. Celková délka chirurgické části výkonu se pohybuje mezi 6-11 hodinami.

HIPEC (neboli hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) je léčebný postup, při kterém chirurg zavádí do dutiny břišní lavážní drény a teplotní čidla. Dutina břišní je přechodně uzavřena a vyplněna cca 3-4l litry fyziologického roztoku, který je zahříván na 42°C, po dosažení účinné cirkulace a teploty je do roztoku přidáno cytostatikum a tímto roztokem je dutina břišní promývána po dobu zhruba 90 minut. Cílem této cirkulace je zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny chirurgicky. Během tohoto výkonu se malá část cytostatika vstřebává i do systémového oběhu, nicméně v koncentracích výrazně nižších, než kterých je dosaženo při systémovém podání a chybí zde tedy typické vedlejší účinky systémové chemoterapie.

Jaké jsou léčebné možnosti CRS a HIPEC?

Peritoneální karcinomatóza představuje obecně pokročilé stadium nádorového onemocnění, kdy systémová léčba povětšinou má jen minimální schopnosti ovlivnění rozsevu nádorového procesu v dutině břišní. Také pro cytoredukční chirurgii a HIPEC platí, že ve většině případů nemůže u nemocných docílit úplného vyléčení. Nicméně kombinovaná terapie chirurgická a onkologická a to nejen lokální aplikace cytostatik do dutiny břišní, ale také systémová léčba ať už předoperační či pooperační může u vhodně vybraných nemocných výrazným způsobem zlepšit kvalitu jejich života a výrazně prodloužit celkovou dobu bez příznaků nádorové nemoci a tedy také jejich celkové přežívání. U některých vybraných typů nádorů tato léčba může vést i k úplnému vyléčení nemocných (přežití bez nádoru delší než 5 let).

Pro koho je určena metoda CRS a HIPEC?

Obecně platí, že u každého pacienta musí být velmi pečlivě posouzeno, zda-li je cytoredukční chirurgie a HIPEC v jeho konkrétním případě vhodný a smysluplný. Toto posouzení probíhá v týmu onkochirurgického boardu pro peritoneální karcinomatózu, která svoje rozhodnutí pak konzultuje přímo s nemocným.

Při posuzování je rozhodující především:

  1. typ nádoru (některé nádory reagují na CRS&HIPEC lépe, než některé jiné)
  2. celkový stav nemocného, kvalita jeho života a přidružené choroby, které obecně limitují operační výkon
  3. tento typ výkonu je vhodný pouze tehdy, pokud je možné dosáhnout úplného odstranění nádorových hmot v dutině břišní, což značí, že skutečně rozsáhlé a mnohočetné postižení dutiny břišní může být pro tento typ výkonu limitující
  4. vzdálené metastázy (metastázy např. do plic, mozku, kostí apod.) vylučují nemocné z této léčby
  5. ve výjimečných případech může být indikován HIPEC také bez rozsáhlé cytoredukce jako podpůrná léčba ascitu (volné tekutiny v dutině břišní).

Pro tento náročný typ výkonu musí být pacienti striktně vybíráni a selektováni tak, aby tento výkon podstoupili pouze ti, kteří z něj budou mít jednoznačný benefit. Tato léčba je tak vhodná zejména pro pacienty s primárním mezotheliomem peritonea, pseudomyxomem peritonea, dále pokročilým kolorektálním a žaludečním karcinomem, karcinomem vaječníků a karcinomem appendixu a některými vzácnými nádory.

Kdy je tato léčba pro pacienty nevhodná?

Obecně v těch případech, kdy riziko operačního výkonu a pooperačních komplikací převyšuje očekávaný výsledek, tedy především zlepšení kvality života a prodloužení délky přežívání u nemocných s peritoneální karcinomatózou. Také v případech, kdy nádorové metastatické postižení přesahuje dutinu břišní, je vhodnější volit jiné alternativy. Výjimkou jsou metastázy jater, které mohou být v některých případech odstraněny během samotného výkonu. Některé typy nádorů jsou obecně vyjmuty z této léčebné modality, jako např. karcinom slinivky břišní, jehož agresivitu nelze ovlivnit tímto typem výkonu. Zohlednit je nutné také všechny přidružená onemocnění, zejména chronická srdeční a plicní onemocnění, která obecně limitují rozsah chirurgického výkonu a zvyšují riziko komplikací během operace i po ní.