Komplexní onkologické centrum / Fakultní nemocnice Olomouc

Základní pojmy

Peritoneum
velmi tenká výstelka dutiny břišní, která ji vymezuje a zároveň přechází na orgány, které jsou zde umístěny, a kde se může usídlit nádorová tkáň
Peritoneální karcinomatóza
mnohočetné difúzní nádorové postižení výstelky dutiny břišní
Ascites
patologické zmnožení tekutiny v dutině břišní
Metastázy
dceřiné nádorové masy primárního ložiska různých lokalizací, nachází se jednak ve spádových lymfatických uzlinách a jednak v různých vzdálených orgánech (např. zhoubný novotvar tlustého střeva typicky metastazuje do jater, plic či peritonea)
Debulking
zmenšení nádorové masy, cílem není úplné odstranění tumoru, ale její redukce před následnou chemoterapií či radioterapií
Cytoredukční chirurgie
označuje pojem chirurgického výkonu, kdy jsou odstraněna všechna viditelná ložiska nádoru, často je spojena s resekcí některých orgánů „CRS“ dutiny břišní
Chemoterapie
medikamentózní léčba nádorového onemocnění, probíhá buď jako léčba systémová, nebo lokální (např. HIPEC)
HIPEC
hypertermická intraperitoneální chemoterapie, aplikace, výplach dutiny břišní cirkulujícím nosným roztokem s cytostatikem ohřátým na 41-42°C po dobu 45-90 minut