Komplexní onkologické centrum / Fakultní nemocnice Olomouc

Tým

tým

Prim. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.

vedoucí chirurgického týmu, zástupce přednosty I.chirurgické kliniky FN Olomouc pro LP

588 442 749, 588 443 335
588 442 504
Poštovní adresa:
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I.chirurgické kliniky FN Olomouc

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc

Poštovní adresa:
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
MUDr. Radmila Lemstrová

Onkologická klinika FN Olomouc

Poštovní adresa:
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
MUDr. Michaela Zezulová, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc

Poštovní adresa:
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc

588 444 100
Poštovní adresa:
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Prim. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.

zástupce přednosty pro LP Porodnicko-gynekologická klinika FNOL

MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.

Kl. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc

MUDr. Hana Špaňhelová

Kl. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc

MUDr. Roland Görcs

Kl. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc

MUDr. Martina Horáková, Ph.D.

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Vlasta Pospíšilová

instrumentářka

Lenka Brokešová

instrumentářka

Lucie Fischerová

anesteziologická sestra